Languages


TÜBİTAK 1001 support for Emrehan Aktuğ's Project

Published on 20.05.2024 14:50

TÜBİTAK 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında, yeni bilgiler üretilmesi, bilimsel yorumların yapılması veya teknolojik problemlerin çözümlenmesi için bilimsel esaslara uygun olan projeler destekleniyor.

"1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı” kapsamında desteklenen projelerden biri;

Sanat ve Sosyal Bilimleri Fakültesi’nden;
Öğretim Üyesi Emrehan Aktuğ'un yürütücüsü olduğu “Firmaların Enflasyon Beklentileri ve Fiyatlama Davranışları” başlıklı projesi...