Languages


Alpay Filiztekin

E-Mail
alpayfsabanciunivedu
Phone
(216) 483 9258
Personal Web
Title
Faculty Member
Education

B.A. in Economics, Bogazici University, 1989; Ph.D. in Economics, Boston College (USA), 1994.

Areas of Interest
Economic growth; productivity dynamics; regional growth; examination of effects of inflation on real economy; applied macroeconomics.
Publications
 • Article
  Canbakal, Hülya and Filiztekin, Alpay (2022) "Slaveholding in the Ottoman Central lands (1460-1880)", Turkish Historical Review, Vol.13, No.3, 307-342 (AHCI)
  Yilmaz, Cansu and Selçuk, Emre and Günaydın, Gül and Cingöz-Ulu, Banu and Filiztekin, Alpay and Kent, Oya (2022) "You mean the world to me: the role of residential mobility in centrality of romantic relationships", Social Psychological and Personality Science, Vol.13, No.7, 1151-1162 (SSCI)
  Filiztekin, Alpay and Levent, Haluk (2021) "Türkiye'de kendi kendini istihdam", Reflektif: Sosyal Bilimler Dergisi, Vol.2, No.3, 541-555 (NA)
  Canbakal, Hülya and Filiztekin, Alpay (2021) "Wealth and demography in Ottoman probate inventories: a database in very long-term perspective", Historical Methods, Vol.54, No.2, 94-127 (SSCI, AHCI)
  Canbakal, Hülya and Filiztekin, Alpay (2020) "Slavery and decline of slave-ownership in Ottoman Bursa, 1460-1880", International Journal of Labour and Working Class History, Vol.97, 57-80 (AHCI, SSCI)
  Çağlayan, Mustafa and Filiztekin, Alpay (2015) "Price dynamics and market segmentation", Economics Letters, Vol.134, 94-97 (SSCI)
  Filiztekin, Alpay (2015) "Income inequality trends in Turkey (Türkiye'de gelir eşitsizliğinin gelişimi)", İktisat, İşletme ve Finans, Vol.30, No.350, 63-92 (SSCI)
  Filiztekin, Alpay and Çelik, Murat Alp (2010) "Türkiye’de bölgesel gelir eşitsizliği (Regional income inequality in Turkey)", Megaron, Vol.5, No.3, 116-127 (NA)
  Filiztekin, Alpay (2009) "Regional unemployment in Turkey", Papers in Regional Science, Vol.88, No.4, 863-878 (SSCI)
  Altuğ, Sumru and Filiztekin, Alpay and Pamuk, Şevket (2008) "Sources of long-term economic growth for Turkey, 1880-2005", European Review of Economic History, Vol.12, No.3, 393-430 (SSCI)
  Caglayan, Mustafa and Filiztekin, Alpay and Rauh, Michael T. (2008) "Inflation, price dispersion, and market structure", European Economic Review, Vol.52, No.7, 1187-1208 (SSCI)
  Persentili Batislam, Emine and Denizel, Meltem and Filiztekin, Alpay (2007) "Empirical validation and comparison of models for customer base analysis", International Journal of Research In Marketing, Vol.24, No.3, 201-209 (SSCI)
  Erzan, Refik and Filiztekin, Alpay (2005) "Does size matter in growth, productivity, employment and vulnerability/flexibility in Turkish manufacturing?", Turkish Studies, Vol.6, No.1, 113-126 (NA)
  Filiztekin, Alpay (2004) "A multisectoral cofeature analysis of fluctuations in the Turkish economy", Emerging Markets Finance and Trade, Vol.40, No.6, 95-111 (SSCI)
  Ersel, Hasan and Filiztekin, Alpay (2004) "Kredi istemi esnekliği ve bankacılıkta fon aktarımından alınan vergilerin istem üzerine etkisi", Bankacılar Dergisi, No.49, 33-52 (NA)
  Çağlayan, Mustafa and Filiztekin, Alpay (2003) "Nonlinear impact of inflation on relative price variability", Economics Letters, Vol.79, No.2, 213-218 (SSCI)
  Filiztekin, Alpay and Altuğ, Sumru (2002) "Scale effects, time-varying markups and cyclical behavior of primal and dual productivity", Applied Economics, Vol.34, No.13, 1687-1702 (SSCI)
 • Book
  Türkiye'de alışveriş davranışı: perakende sektöründe gelenekselden moderne geçiş (Shopping behavior in Turkey: transition from traditional to modern), Ankara: TEPAV 2010
  İzmen, Ümit and Filiztekin, Alpay and Yılmaz, Kamil, Türkiye'de büyüme perspektifleri: makroekonomik çerçeve dinamikler-strateji, İstanbul: TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği), June 2005
 • Book Section / Chapter
  Filiztekin, Alpay, "Türkiye emek piyasasında eğitim-iş uyuşmazlığı", Tuncer Bulutay'a Armağan, Yıldırım, Nuri (ed.), Ankara: Mülkiyeliler Birliği 2015, 199-212
  Filiztekin, Alpay, "Türkiye'de suç ve emek piyasası ilişkisi", Ümit Şenesen'e Armağan Paylaşımlar: Sayılarla Türkiye Ekonomisi, Aşıcı, Ahmet and Hisarcıklılar, Mehtap and İlkkaracan, İpek and Karakaş, Derya and Kaya, Tolga (eds.), İstanbul: Literatür Yayınları, November 2013, 377-396
  Ersel, Hasan and Filiztekin, Alpay, "Incentives or compensation? government support for private investments in Turkey", Industrial Policy in the Middle East and North Africa: Rethinking The Role of The State, Galal, Ahmed (ed.), Cairo, Egypt: American University in Cairo, April 2008, 35-50
  Erzan, Refik and Filiztekin, Alpay and Zenginobuz, Ünal, "AB ile Gümrük Birliğinin Türkiye imalat sanayiine etkileri", Gümrük Birliği ve Türkiye Sanayisi Üzerine Etkileri, Bilge, Ali and Ersel, Hasan (eds.), Ankara: TEPAV, February 2007, 9-58
  Filiztekin, Alpay, "Türkiye birinci futbol liginde rekabet", Futbol Ekonomisi, Merih, Kutlu and Akşar, Tuğrul (eds.), İstanbul: Literatür Yayınları, June 2006, 336-355
  Altuğ, Sumru and Filiztekin, Alpay, "Productivity and growth, 1923-2003", The Turkish Economy: The Real Economy, Corporate Governance, and Reform, Altuğ, Sumru and Filiztekin, Alpay (eds.), London: Routledge, January 2006, 15-62
  Çağlayan, Mustafa and Filiztekin, Alpay, "A disaggregated analysis of price dynamics", The Turkish Economy: The Real Economy, Corporate Governance, and Reform, Altuğ, Sumru and Filiztekin, Alpay (eds.), London: Routledge, January 2006, 128-146
  Filiztekin, Alpay, "A preliminary analysis of price dispersion in Istanbul (İstanbul'da fiyat dağılımının bir ön analizi)", Selected Research on the Turkish Economy (Türkiye Ekonomisi Araştırmaları), Ankara: TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği), January 2003, 176-205
 • Papers in Conference Proceedings
  Batislam, Emine and Filiztekin, Alpay, "Channel switching behavior during the modernization of grocery retailing in Turkey", Third Biennial International Conference on Services Marketing: "Servicing the Way out of the Economic Downfall: Exploring the Present and Future Role of Services", Izmir, Turkey: Dokuz Eylul University, September 2011
  Filiztekin, Alpay, "Türkiye’de bölgelerarası gelişmişlik farkları ve bütünsel politika gerekliliği", Göymen, Korel (ed.), Bölgesel Gelişme ve Bölge Planlamada Yeni Yaklaşımlar Konferansı, İstanbul: Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi 2010, 62-81
  Filiztekin, Alpay, "Türkiye'de bölgesel farklar", Göymen, Korel (ed.), Yerel Kalkınmanın Yönetimi Uluslararası Konferansı, İstanbul: İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) 2009
  Gökhan, Ali and Filiztekin, Alpay, "The determinants of internal migration in Turkey", International Conference on Policy Modelling (EcoMod 2008), Brussels, Belgium: EcoMod Press 2008
  Filiztekin, Alpay, "Bölgesel büyüme, eşhareketlilik ve sektörel yapı", Erlat, Haluk (ed.), Bölgesel Gelişme Stratejileri ve Akdeniz Ekonomisi, Ankara: Türkiye Ekonomi Kurumu, March 2005, 209-228
 • Volumes Edited / Special Issues
  Altuğ, Sumru and Filiztekin, Alpay, The Turkish economy: the real economy, corporate governance and reform, London: Routledge, January 2006
 • Working Paper / Technical Report
  Çağlayan, Mustafa and Filiztekin, Alpay, "The law of one price and the role of market structure", February 2012, Sabancı University ID:10.5900/SU_FASS_WP.2012.18897
  Filiztekin, Alpay, "Education-occupation mismatch in Turkish labor market", December 2011, Sabancı University ID:SU_FASS_2011/0006
  Filiztekin, Alpay, "Social returns to education in a developing country", December 2011, Sabancı University ID:SU_FASS_2011/0007
  Alkan, Ahmet and Çarkoğlu, Ali and Filiztekin, Alpay and İnceoğlu, Fırat, "Türkiye ortaöğretim sektöründe katma değer oluşumu: üniversiteye giriş yarışı", May 2008, Sabancı University ID:SU_FASS_2008/0011
  Altuğ, Sumru and Filiztekin, Alpay and Pamuk, Şevket, "The Sources of long-term economic growth for Turkey, 1880-2005", September 2007
  Persentili Batislam, Emine and Denizel, Meltem and Filiztekin, Alpay, "Empirical validation and comparison of Pareto/NBD and BG/NBD models using a grocery retailer customer database [Working Paper]" 2004, Sabancı University ID:SU_FMAN_2004/0001