Diller


Lisansüstü

Ekonomi yüksek lisans (MA) ve doktora (PhD) programları ortak bir temel üzerinde, dikey geçişlere olanak sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Ortak temelde bu programlar Ekonomi bilimi ve uygulama tekniklerinde çok güçlü bir altyapı sağlamaktadır.

Akademik yönelimli öğrencileri doktora çalışmalarına hazırlayan Ekonomi MA programı, güçlü bir kuramsal altyapı ile ileride kamu veya özel sektör kuruluşlarında ekonomist olarak çalışacak öğrencilere ekonomik analiz ve ekonomi politikası konularında aranan becerileri kazandırmayı amaçlamakta, bu alanda Türkiye’de pek benzeri olmayan derinlik ve çeşitlilik sunmaktadır.

İlk diplomasını 2010 yılında veren ve en ileri uluslararası standartları benimsemiş ders ve akademik kadro yapısıyla, ekonomi doktora programı üst düzey akademisyenler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Yüksek Lisans ve Doktora program mezunlarının çalıştıkları alan ve üniversite bilgileri için tıklayınız.

Yüksek Lisans programı başvuru koşulları için tıklayınız. Doktora programı başvuru koşulları için tıklayınız.  

Ekonomi Yüksek Lisans ve Doktora programlarına son başvuru tarihi 7 Haziran 2024'tür. 29 Mart 2024 tarihinden önce yapılan başvurular için erken kabul süreci bulunmaktadır.

Daha fazla bilgi için Doç. Dr. Mehmet Barlo (barlo@sabanciuniv.edu), Araştırma Görevlisi Hüseyin Çelik (huseyin.celik@sabanciuniv.eduile iletişime geçebilirsiniz.

 

Ekonomi programları tanıtım videosu için tıklayınız.

 

 

Program Yükümlülükleri, Üniversite'ye giriş yılı bazında değişebilir.  

Tezli Yüksek Lisans koşulları için tıklayınız. 

Tezsiz Yüksek Lisans koşulları için tıklayınız.

Lisans derecesiyle Doktora koşulları için tıklayınız.

Yüksek Lisans derecesiyle Doktora koşulları için tıklayınız.