Diller


Tezler

Please wait...
2022 - 2023
 • Tezler / Yüksek Lisans Projelerinin Denetimi
  Karagözoğlu, Onur, Türkiye’de asgari ücret, sosyal güvenlik ve hanehalkı refahı, Kaygusuz, Remzi, 2022.
  Kılıçgedik, Gizem, Sınırlı irade ile uygulama, Barlo, Mehmet, 2022.
  Gündoğdu, Gürkan, Yeşil enerjiye geçiş kapsamında elektrik talebinin fiyat esnekliği: Hollanda örneği., Aydın, Erdal, 2022.
  Şimşek, Mehmet Akın, Makroekonomi üzerine bir deneme, Kaygusuz, Remzi, 2022.
  Akcan, Görkem, Kent ekonomisi üzerine bir makale., İnci, Eren, 2022.
  Turan, Muhammed Emre, Uluslararasi işçi hareketliliği kanalı üzerinden döviz kuru geçişkenliliğinin ücretlere etkisi: Türkiye örneği., Akgündüz, Yusuf Emre, 2022.
  Kötehne, Berna, Standart reel iş çevrimi modeline eklentiler: Türkiye örneği., Gümüş, İnci, 2022.
  Girişken, Ahmet, Dil becerisinin iş piyasası çıktılarına etkileri., Aydemir, Abdurrahman, 2022.
  Ergün, Ahmet, Güneş paneli kullanımının geri tepme etkisi: Hollandalı hanelerden bulgular., Aydın, Erdal, 2022.