Diller


Tezler

Please wait...
2021 - 2022
  • Tezler / Yüksek Lisans Projelerinin Denetimi
    Özsoy, Sertan, Türkiye'de finansal piyasalara katılım ve reel iktisadi dalgalanmalar, Gümüş, İnci, 2021.
    Türkileri, Meliz, Uygulamalı ekonomi üzerine bir deneme, Aydemir, Abdurrahman, 2021.
    Altun, Ozan Altuğ, Mikroekonomi üzerine makaleler, Barlo, Mehmet, 2021.