Diller


Tezler

Please wait...
2023 - 2024
  • Tezler / Yüksek Lisans Projelerinin Denetimi
    Kayrıcı, Muhammed Hamza, Döviz Kuru Şoklarının Sektörel Birleşme Ve Satın Almalar Üzerindeki Etkileri: Türkiye Örneği, Durceylan Kaygusuz, Esra, 2023.
    Çufadar, Yağmur Deniz, Türkiye’de Firmalarin Verimliliğini Etkileyen Faktörler., Durceylan Kaygusuz, Esra, 2023.
    Gülberk, Ömer Taha, Zorunlu Eğitimin Kadınların İş Ve Evlilik Piyasaları Sonuçlarına Etkileri: Türkiye Örneği, Aydemir, Abdurrahman, 2023.
    Baş, Sonnur, İki Kişilik Sosyal Seçim Üzerine Bir Deney, Kıbrıs, Özgür, 2023.