Diller


Abdurrahman Aydemir

Dinle

 

Abdurrahman Aydemir son iki yayınında göç politikalarının göçmenler üzerindeki tesirlerini ve göç alan ülke emek piyasaları üzerindeki etkisini inceledi.

Abdurrahman’ın Journal of Population Economics (24:451-475) dergisinde yayınlanan makalesi beceri ölçütlerine dayalı göçmen seçiminin etkinliğini değerlendiriyor. Bu sistem dünya genelinde yüksek vasıflı işçi rekabetinin artmasıyla göç alan ülkelerde gündemin ön sıralarına yükselmiş bulunuyor. Beceri ölçütlerine göre seçilen göçmenlerin beşeri sermaye açısından diğer göçmen gruplarına oranla daha vasıflı olduklarını Kanada bağlamında belgeleyen makalede, Abdurrahman bu sonucu doğuran mekanizmaları ele alıyor. Ancak yabancı ülkelerde edinilen beşeri sermayenin transferinin doğurduğu güçlükler yüzünden, bu kişilerin iş piyasasında diğerlerinden daha iyi performans göstereceklerinin kesin olmadığı, seçim kriterlerinin iş piyasasında kısa-vadede başarı getirmek hususunda pek etkili olmadığı ortaya koyuluyor.

Abdurrahman’ın George Borjas ile birlikte göçün emek piyasası üzerindeki etkileri konusunda yaptığı çalışma Journal of Labor Economics (29, 1: 69-112) dergisinde yayınlandı. İktisat kuramı nispi ücretler ile göçten kaynaklanan arz değişimi arasında ters bağıntı bulunduğunu öne sürse de, daha önce yapılan çalışmalarda bu tarz bir etkileşimi belgelemek hayli zor olmuştur. Abdurrahman’ın makalesi bu sonucun arz değişimini hesaplamakta yaygın olarak kullanılan ölçütteki örneklem hatasına kısmen bağlı olabileceğini ortaya koymaktadır. Bu hatadan kaynaklanan sapmanın düzeltilmesi ise göçün ücretler üzerindeki etkisine dair mevcut tahminleri ciddi oranda arttırıcı etkiye sahip olmaktadır. Murat Kırdar ile ortak makalesi “The Impact of Repatriates from Bulgaria on the Turkish Labor Market” 2011 Economic Research Forum konferansında en iyi makale ödülünü alan Abdurrahman, 2009 TUBA GEBIP ödülü sahibi ve Türkiye’nin önde gelen çalışma ekonomistleri arasındadır.