Diller


Ders

CONF 561 İnsan Hakları, Demokrasi ve Uyuşmazlık Çözümü Select Term:
Bu ders, uyuşmazlıklarda ve uyuşmazlık çözümü metodlarında insan hakları ve demokrasi temalarına yer verir.Dersin konuları içinde uluslararası insan hakları hareketlerinin felsefi ve siyasi temelleri, insan haklarının korunması ve ilerletilmesinde Birleşmiş Milletler ve bölgesel kuruluşlarının rolü barış ve adaletin sağlanması için çeşitli uluslararası müdahaleler, demokrasi kavramı ve beraberinde getirdiği tartışmalar ve anlaşmazlıklar ve de demokrasinin uyuşmazlık çözümündeki rolü yer alır. Ayrıca dersin kapsamında uluslararası adalet divanı, uyuşmazlık sonrası kurulan ve savaş suçlularını yargılayan mahkemeleri, insanlık suçu ve soykırımı gibi suçlarla ilgilenen uluslararası organları ve terörizmin insan hakları boyutlarını inceleyeceğiz.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 10.000
Prerequisite : -
Corequisite : -