Diller


Ders

CULT 553 Göç Mekanları Select Term:
Bu ders göç hareketlerinin ve onları denetleme çabalarının nasıl mekanlar ve ölçekler ürettiğini inceler ve göçmen bağlantılarının ortaya çıkardığı mekansallıkları açıklayan kuramsal çerçevelerin (ulusötesilik ve yerelötesilik gibi) üzerinden geçer. İşlenen konular arasında göçmenlerin günlük hayatlarında nasıl yer ve ev kurdukları; yerelleşme deneyimlerinin şehirler arasında nasıl değiştiği; kamp hayatının şehir hayatıyla olan benzerlikleri ve farklılıkları; devletlerin göç akışlarını engellemek için nasıl mekansal stratejilere başvurdukları (örneğin toprakların egemenlikten çıkarılması, sınırı geçenlerin geri itilmesi, sıcak noktaların yaratılması); göç rotalarının nasıl oluştukları (örneğin kaçakçılık ağları üzerinden), nasıl yönetildikleri ve yeniden başka bir rotaya çevrilmek üzere nasıl kapatıldıkları; ve hangi ahlaki coğrafyaların kimi hareketliliklere toplumsal meşruiyet atfederek göç süreçleriyle eşleştiği bulunmaktadır.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 10.000
Prerequisite : -
Corequisite : -