Diller


Ders

CULT 570 Gündelik Hayat Select Term:
Gündelik hayat nedir? Sorgulamadan kabul ettiğimiz ve analitik mesafe almakta zorlandığımız rutinimiz midir? Veya kimliğimiz ve öznelliğimizi şekillendiren önemli bir olgu mudur? Gündelik hayatın ne olduğunu anlamaya çalışırken farklı zamansallık ve mekansallık kavramları ve özel/kamusal, doğa/kültür/yetiştirme üzerine olan felsefi tartışmalar bu süreçte ne gibi roller oynar? Bu sorulara sosyal ve beşeri bilimler literatürlerinde verilen farklı cevapların tartışıldığı bu ders öğrencilerin gündelik hayat hakkındaki düşüncelerini derinleştirmek ve geliştirmek için tasarlanmıştır. Bu ders 19. Yüzyıl Avrupasında, kapitalist toplumların gelişmesinden başlayarak günümüze uzanacak, bu dönemde farklı zaman dilimlerinde ve kültürel bağlamlarda gündelik hayat üzerine olan çalışmalar üzerinde durmaktadır. Bu ders özellikle 2000’lerin ilk yirmi yılındaki dijitalleşme, sanal gerçeklik, yeni toplumsal hareketler ve COVİD-19 pandemisi gibi önemli gelişmelerin gündelik hayatımızı ve gündelik hayat algımızı nasıl değiştirdiğini de incelemektedir.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 10.000
Prerequisite : -
Corequisite : -