Diller


Ders

ECON 603 İleri Makroekonomi Select Term:
Dışarıya açık piyasalar makroekonomisi - seçilmiş başlıklar; emek ve işsizlik, arama modelleri, eşleme modelleri.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 10.000
Prerequisite : -
Corequisite : -