Sabancı Üniversitesi

Diller


Ders

ECON 612 Uluslararası Ticaret ve Endüstri Dinamikleri Select Term:
Bu ders modern ticaret teorisinin temellerini oluşturan ana modelleri incelemekte ve bu modellerin ampirik geçerliliğini sorgulamaktadır. Verimlilik hesaplamaları, firmaların markete giriş ve çıkış kararları ve endüstri dinamikleri konularını ele alındıktan sonra özellikle uluslararası ticaretin firma verimliliği ve endüstri dinamikleri üzerine olan etkisi incelenmektedir.
SU Credits : 3
ECTS Credit : 10
Prerequisite : ( Doctorate ECON 506 Minimum Grade of D OR Masters Level ECON 506 Minimum Grade of D )AND ( Doctorate MATH 571 Minimum Grade of D OR Masters Level MATH 571 Minimum Grade of D )
Corequisite : -