Diller


Ders

ES 524 Avrupa Birliğinin Gündemindeki Temel Sorunlar Select Term:
Bu dersin amacı, AB'nin karşılaştığı güncel ekonomik, politik ve hukuksal sorunları tartışmaktır. Alanlarında uzman olan yerli ve yabanci uzman akademisyenlerin sunacağı tebliğler ve bu tebliğler etrafinda oluşturulacak tartışmalar yardımıyla AB'nin karşı karşıya bulunduğu değişik sorunlar ele alınacaktır. Bu ders, AB'nin güncel ekonomik, politik ve hukuksal sorunları tartışmaktır. Alanlarında uzman olan yerli ve yabanci uzman akademisyenlerin sunacağı tebliğler ve bu tebliğler etrafinda oluşturulacak tartışmalar yardımıyla AB'nin karşı karşıya bulunduğu değişik sorunlar ele alınacaktır. Bu ders, AB'nin gündemindeki sorunların tartışılmasının yanısıra, çözüm önerilerini de detaylı bir şekilde irdelemeyi amaçlamaktadır. Buna ilavaten AB'nin küreselleşme sürecindeki yeri siyasi ve ekonomik boyutları ile ele alınacak ve AB'nin geleceği de dersin ana konularından birisini oluşturacaktır. Tartışma konuların bazıları, AB ile ilişkili bütünleşme teorileri, Genişleme, Avrupa Para Birliği; AB Dış ve Güvenlik politikaları; Adalet ve İçişleri ile "Avrupalılaşma Süreci"dir.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 10.000
Prerequisite : -
Corequisite : -