Diller


Ders

ES 554 Göç ve Entegrasyon Select Term:
Büyük ölçüde artan ve giderek çeşitlenen küresel göç, teritoryal, kültürel ve kavramsal her türlü sınıra meydan okumakta. Bu ders hem gönderici hem alıcı ülkelerde göçün değişen çehresini, ikilemlerini ve fırsatlarını irdelerken, göç olayının özellikle siyasi boyutları üzerinde yoğunlaşıyor. Bir öğretim üyesinden diğerine değişebilecek zaman ve mekân boyutları içinde, insanların neden yer değiştirdiği; (ABD, Kanada veya Batı Avrupa gibi) gelişmiş alıcı ülkelerde sınır denetiminin siyasî çerçevesi ve politikaları; yerel veya (Avrupa'nın birleşmesi gibi) devletlerarası süreçlerin, göç politikalarının bünyesini nasıl değiştirdiği konularına açıklık getiriliyor. Göçmenlerin geldikleri toplumla bütünleşmesi ve çeşitlilik sorunları irdeleniyor; göçün alıcı ülkelere yararı ve aynı zamanda yarattığı sorunlar üzerinde duruluyor. İşlenen bazı özel konular arasında, dışa göç ile kalkınma arasındaki ilişki; yurtdışından gönderilen dövizler sorunu; beyin göçü; gönderici devlet politikalarının kimlik oluşumu ve devlet kuruluşu üzerindeki etkileri; nihayet, hem içe göç hem dışa göç sorunlarıyla yüzyüze bulunan bir devlet örneği olarak Türkiye’nin analizi de yer alıyor.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 10.000
Prerequisite : -
Corequisite : -