Diller


Ders

GEN 605 Cinsiyet ve Cinsellik Kuramları Select Term:
Beden, cinsiyet ve cinselliğin muhtelif algılanma, yorumlanma ve tartışılma biçimlerine toplumsal ve kültürel bakışlar; Kuram oluşturma, toplumsal hareketler ve aktivizm boyutları; Erkekler ve erkeklikler, cinsel azınlıklar, ve cinsiyetin yapıbozumuna dair tartışmalar; Cinsiyete tabi ve cinsellikle alakalı kültürlere yönelik mukayeseli etnografik araştırmalar
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 10.000
Prerequisite : -
Corequisite : -