Diller


Ders

GEN 610 Toplumsal Cinsiyet ve Siyaset Select Term:
Bu ders toplumsal cinsiyet, kültür ve siyaset arasındaki ilişkileri irdelemektedir. Derste, toplumsal cinsiyetin siyasal alanın tanımı, vatandaşlık pratikleri ve katılım üzerindeki etkileri teorik açıdan ele alınacaktır. Ayrıca çeşitli kültürel, sosyal ve siyasal bağlamlardan somut örnekler ışığında, toplumsal cinsiyete bağlı toplumsal ve siyasal örgütlenmeler, kimlik siyaseti, kişisel ve siyasal alan arasındaki etkileşim ve gündelik alandan ulus ötesine, yüz yüze siyasetten dijital karşılaşmalara farklı siyaset yapma biçim ve alanları tartışmaya açılacaktır. Derste anı zamanda kurumsal ve ulusal toplumsal cinsiyet politikalarının sosyo-politik etkileri ve değişen toplumsal cinsiyet ilişkilerine dair kültürel siyaset bakış açıları ele alınacaktır.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 10.000
Prerequisite : -
Corequisite : -