Diller


Ders

HIST 524 Osmanlı ve Modern Türkiye Tarihinde Toplumsal Cinsiyet Sorunları Select Term:
Bu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi Türkiye toplumunda kadınların tarihini çeşitli dönem ve boyutlarıyla kucaklamayı amaçlayan genel bir lisansüstü dersidir. Esas olarak şu tür tarihsel "uğrak"lara ve konulara bir giriş yapmayı amaçlar : İslâm hukukuna göre kadınların yeri ve konumu; kırsal toplumda kadınlar; taşra kentleri ve kadınlar; 14.-18. yüzyıllarda hanedan ve saray kadınları; 19. yüzyıl Osmanlı modernleşmesi sürecinde kadınlar ve bu sürece ilişkin toplumsal cinsiyet sorunları; gebelik ve kürtaj konularında artan devlet müdahalesi; eğitim ve öğretimin kadınlara açılması; kadınların kamusal alana çıkışı; Osmanlı reform döneminde evlilik, aile hayatı ve boşanma; Yeni Osmanlıların ve Genç Türklerin "kadınların kurtuluşu"na ilişkin görüşleri; Osmanlı Türk edebiyatında erkek ve kadın cinselliği; kadın ve feminist hareketlerin(in) gelişme, yutulma ve yeniden canlanma süreçleri / aşamaları; Cumhuriyet döneminin toplumsal cinsiyet sorunları.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 10.000
Prerequisite : -
Corequisite : -