Diller


Ders

LIT 692 Türkiye Edebiyatına Eleştirel Yaklaşımlar Select Term:
Bu seminerde Türkiye tarihi ve kültürü üzerinde büyük etkisi olan, çağdaş Türkiye'nin daha iyi anlaşılabilmesini sağlayan edebi eserler incelenir. Seminer malzemeleri, bu tür edebiyat metinleri ile, Türkiye üzerine yapılan (örneğin milliyetçilik, toplumsal cinsiyet, üçüncü dünya metinleri kuramları, üçüncü dünya bağlamında estetik kuramları, kanon ve ulusal kanon oluşturma süreci, azınlık edebiyatları ve hapishaneler ve hapishane edebiyatı gibi) tarihi ve teorik çalışmaların bir bileşiminden oluşur. (Örneğin LIT 394 gibi) Türkiye Edebiyatına Giriş dersleriyle karşılaştırıldığında , LIT 692 daha kısıtlı sayıda eserin daha derinlemesine incelenmesini hedefler. Seminer kapsamında incelenecek yazarlar arasında Ahmet Hamdi Tanpınar, Oğuz Atay, Orhan Pamuk, Adalet Ağaoğlu, Latife Tekin, Elif Şafak, Emine Sevgi Özdamar, Mehmet Uzun ve Mıgırdıç Margosyan sayılabilir. Öğretim dili Türkçedir. Bu kur, Tarih lisansüstü öğrencileri tarafından, önemli ölçüde birincil kaynaklara dayalı, yaklaşık 30 sayfalık ciddi bir araştırma çalışmasının yazılı olarak sunulması özel koşuluyla, bir Tarih araştırma semineri olarak alınabilir. Bu son koşulun yerine getirilmesi kaydıyla, Tarih lisansüstü programlarına özgü 600-kodlu araştırma seminerleri yükümlülüğünün karşılanmasına saydırılabilir.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 10.000
Prerequisite : -
Corequisite : -