Diller


Ders

PHIL 521 `Kişi'lik ve Kişisel Kimlik Select Term:
Bu ders, kişisel kimlik ve `kişi' olma üzerine günümüze dek geliştirilmiş bazı temel kuramların ışığında, `kişi' olmanın anlamının ve kişisel kimlik koşullarının felsefi açıdan incelenmesini hedeflemektedir.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 10.000
Prerequisite : -
Corequisite : -