Sabancı Üniversitesi

Diller


Ders

POLS 555 Türk Dış Politikası Select Term:
Bu derste öğrencilere Türk dış politikasının ana prensipleri ve dönüm noktaları aktarılacaktır. Neorealist kuram çerçevesinde düzenlenen derste II. Dünya Savaşı, Soğuk Savaş ve Soğuk Savaş sonrası Türk dış politikasını etkileyen faktörler incelenecek ve Türkiye'nin Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkileri, Kıbrıs sorunu ve Ortadoğu sistemi içindeki yeri irdelenecektir.
SU Credits : 3
ECTS Credit : 10
Prerequisite : -
Corequisite : -