Diller


Ders

POLS 562 Avrupa Birliğine Analitik Yaklaşımlar Select Term:
Bu ders öğrencilere kurumsal analizde rasyonel tercih açısından Avrupa entegrasyonunu anlamaya yönelik çalışmaları sunmayı hedeflemektedir. Avrupa entegrasyonu kurumsal yapılanışlar ve bunların siyasal sonuçları, grup tercihlerinin analitik karakteri, oylama metotları ve oy verme davranışı, kooperasyon, kolektif hareket, kamu malları, kurumsal tercihler ve reform tartışmaları çerçevesinde sunulacaktır. Önce kurumların kendi çıkarlarını azami hadde çıkarmaya çalışan siyasi oyuncular olarak biçimsel, yasalara harfi harfine uyan karar kuralları olarak nasıl incelenebileceği tartışılacaktır. Ardından bu çözümleme çerçevesinin Avrupa Birliği genişleme ve entegrasyon süreçlerine, hükümetler arası ilişkilere ve yönetişime nasıl uygulandığı tartışılacaktır.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 10.000
Prerequisite : -
Corequisite : -