Diller


Ders

POLS 565 Demokrasinin Yükselişi ve Çöküşü Select Term:
Bu ders öğrencilere demokratik rejimleri anlamanin yanı sıra çağdaş dönemde demokrasilerin saldırıya uğrama biçimine dair bir kavrayış sunmak için tasarlanmıştır.Ders, demokrasi kavraminin çelişkili tanımlarına bir giriş sunmakta ve demokrasi, hükümet ve temsiliyet gibi konuları ele almaktadır. Ders, üçüncü dalga sonrasında seçimsel demokrasilerin olağanüstü yükselişini ve küresel güneyde ‘sıfatlarla demokrasi’nin yaygınlaşmasını gözden geçirmektedir. Dünyanın farklı bölgelerinde demokratik kurumları aşındırma yoluyla demokrasinin geriye gidişini ve yıkımını kolaylaştıran faktör ve mekanizmalara özellikle vurgu yapılacaktır.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 10.000
Prerequisite : -
Corequisite : -