Diller


Ders

POLS 601 Karşılaştırmalı Siyaset Semineri Select Term:
Bu seminer, karşılaştırmalı siyaset ile ilgili çeşitli konulardan seçilebilecek bir tanesi hakkında, yoğun okuma, araştırma ve derinlemesine tartışma zemini oluşturmayı amaçlamaktadır. Ayrım noktaları oluşturan önemli konularda verilecek yön gösterici derslerin yanı sıra, esas olarak, öğrencilerin inisiyatif alarak ve aktif bir şekilde seminer tartışmalarına katılmaları ve tez çalışmalarına yardımcı olabilecek ödevler yazmaları beklenmektedir.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 10.000
Prerequisite : -
Corequisite : -