Diller


Ders

PSY 595 Dönem Projesi Select Term:
Ders, bir öğretim üyesinin danışmanlığı altında, tezsiz program öğrencilerinin zorunlu araştırma projelerini gerçekleştirecekleri kurumsal çerçevedir
SU Credits : 0.000
ECTS Credit : 15.000
Prerequisite : -
Corequisite : -