Diller


Ders

PSY 690 Doktora Tez Hazırlığı Semineri Select Term:
Çok-amaçlı ve kredisiz bu ders, araştırma yöntemlerinde ve araştırma sonuçların analizinde yeterli hakimiyet kazanmak, gerekli araştırma dillerinde yetkinleşmek gibi hedefler doğrultusunda, esnek biçimde değerlendirilir. Bu ders aynı zamanda öğrencilerin araştırma ve yayın etiği standartları ve kuralları hakkında bilgi edinmelerini amaçlar.
SU Credits : 0.000
ECTS Credit : 5.000
Prerequisite : -
Corequisite : -