Diller


Ders

PUBL 504 Sosyal Sektörler için Kamu Harcama Politikaları Select Term:
Kamu harcama yönetimi: süreçler, roller ve sorumluluklar; bir politika analiz aracı olarak Kamu Harcama Değerlendirmeleri (KHD); KHD'nin kapsamı; Veri ve bilgi kaynakları; harcama etkinliği göstergeleri ve uluslararası karşılaştırmalar; eğitim ve sağlık sektörlerinde kamu harcama analizi; toplumsal koruma politikalarında kamu harcama analizi.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 10.000
Prerequisite : -
Corequisite : -