Diller


Ders

SOC 508 Din ve Siyaset Select Term:
Bu ders dini ve siyasi otoritelerin, söylemlerin ve kurumların birbirleriyle etkileşimini tarihsel, karşılaştırmalı ve normatif açılardan incelemektedir. Derse, dinin modern siyasi kurumların ve kimliklerin - modern devlet, uzun mesafeli ve ulusal toplumsal hareketler, refah devleti rejimleri ve ulusal kimlikler - oluşumundaki rolünü irdeleyerek başlayacağız. Ardından dini siyasetin değişik boyutlarını, özellikle dini hareketler ve şiddet, dini partilerin yükselişi ve dönüşümü, siyasi bir ideoloji ve hareket olarak sekülarizm, ve dinsel siyasetin demokrasiyle ilişkisi konularına odaklanarak inceleyeceğiz. Siyaset kuramında dinin kamusal yaşamdaki ve siyaset alanındaki meşru yeri üzerine yakın zamanda yapılan tartışmaları gözden geçirerek dersi noktalayacağız. Dönem boyunca Avrupa, A.B.D., Ortadoğu ve Güneydoğu Asya?dan örnek olaylar incelenecektir
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 10.000
Prerequisite : -
Corequisite : -