Sabancı Üniversitesi

Diller


Ders

SOC 525 İktidar, Ekonomi ve Toplum Pratiği Select Term:
Bu ders ekonomik faaliyetlerin toplumsal anlamına işlevine ve yerine karşılaştırmalı bir bakış açısıyla bir giriş niteliği taşımaktadır. İncelenecek konular arasında küreselleşme, kapitalizm ve neoliberalizm; iş ve emek düzenleri; yönetimsellik, tüketim kültürü; mekan ve değer sanayisizleşme ve sınıf; ve kültürel ekonomi bulunmaktadır.
SU Credits : 3
ECTS Credit : 10
Prerequisite : -
Corequisite : -