Diller


Ders

TS 551 Türkiye Çalışmaları ve Tarih: Tartışmalar ve Konular Select Term:
Bu ders Türkiye ve coğrafyasındaki insan manzumesini konu alan, tarih metodolojisi ve kaynaklarını kullanan güncel araştırmaların göbeğindeki tartışma ve konuları ele alır. Ders geç dönem Osmanlı İmparatorluğundaki önemli dönüm noktalarından başlayarak günümüz Türkiye Cumhuriyeti’nin araştırmalara ilham veren konularına kadar uzanan geniş bir yelpazeyi kronolojik bir sıra ile takip eder. Ders imparatorluktan ulus devlete geçiş, siyasi grupların ortaya çıkışları ve rekabeti, siyasi hareketler, göç, çevre ve ekonomik dönüşüm tarihi gibi konularda tarih metodolojisi ve kaynaklarının araştırmalarda nasıl kullanıldığını tartışır.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 10.000
Prerequisite : -
Corequisite : -