Diller


Ders

TS 555 Türkiye’de Kültürel Miras Select Term:
Kültürel miras, bir grup veya bir toplumun geçmişten gelen, günümüzde varlığını sürdüren ve gelecek nesillere aktarılacak olan maddi kültürüne ait eserler ile bu toplulukların gelenekleri, ritüelleri ve değerleri gibi manevi kültürünü yansıtan pratikler olarak tanımlanabilir. Bu ders, Türkiye'nin geçmişte ve günümüzde kültürel miras biçimlerini değerleri ve ihtiyaçları doğrultusunda nasıl tanımladığını, nasıl dönüştürdüğünü, hangi yöntemlerle yeniden bağlamsallaştırdığını ve araçsallaştırdığını incelemektedir. Ders kapsamında, [kültürel] milliyetçiliğin yükselişi ve ulusal bir mirasın yaratılmasıyla birlikte, kültürel mirasın işlenerek, ulusal mirasa dönüşüm süreci incelenecek ve çağdaş Türkiye'de kültürel mirasın kullanım alanları ele alınacaktır. Derste tartışılacak kültürel miras ile ilişkili konular arasında müzeler, kütüphaneler ve arşivler ile bu kurumların oluşum süreçleri, arkeolojik çalışmalar, anıtların ortaya çıkışı ve korunması, ulusal tarih yazımı, kültürel miras biçimlerinin yok edilmesi veya değiştirilmesi, kültürel mirasın propaganda amaçlı yorumlanması, geleneklerin hatırlanması yahut icat edilmesi başlıkları yer alacaktır.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 10.000
Prerequisite : -
Corequisite : -