Diller


Ders

VA 505 Stüdyo Sanat ve Tasarımında Yazısal İfade Yöntemleri Select Term:
Bu ders, sanat ve tasarım öğrencilerinin kendi yaratıcı faaliyetleri ve projeleri hakkında kuram geliştirebilmelerini ve etkili bir biçimde yazabilmelerini sağlamak amacı ile kurgulanmıştır. Kişisel çalışmaların kuramsal bir boyutta incelenmesi yetisinin yanı sıra öğrencilere sanat kuramı, sanat eleştirisi, sanat eğitimi, yeni medya, küratoryal çalışmalar gibi konu ile ilintili geniş alanlarda da araştırma yapabilme ve kuram üretebilme becerisini kazandırmak dersin bir diğer amacıdır. Bu alanın araştırma yöntemleri her ne kadar nitel sorgulama yöntemleri ve estetik bilimlerinin bir birleşimi olarak değerlendirilebilinse de, yapılan çalışmaların öznel nitelikleri göz önüne alındığında ilave bir takım yetilerin de devreye girmesi gerekeceği aşikardır. Bunların arasında kişisel yaratıcı faaliyetin ve projelerin belgelenmesi, ve bu görsel belgelerin hem yazılacak akademik metnin hem de akabinde kurgulanacak olan sunum belgesinin içinde ne şekilde yer almaları gerektiği de bu dersin öğrenim çıktıları arasında olacaktır. Ders ayrıca öğrencilerin araştırma ve yayın etiği kuralları hakkında bilgi edinmelerini amaçlar.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 10.000
Prerequisite : -
Corequisite : -