Diller


Ders

VA 599 Yüksek Lisans Tezi / Atölye Projesi Select Term:
Bu kredisiz ders, Yüksek Lisans öğrencilerinin, bir öğretim üyesinin danışmanlığında, çalışmalarının ikinci yılında gerçekleştirmeleri beklenen tez araştırma ve yazma veya sergi / tasarım projesi hazırlama süreçlerini içerir.
SU Credits : 0.000
ECTS Credit : 35.000
Prerequisite : -
Corequisite : -