Diller


Ders

VIS 510 Yeni Medya Select Term:
Dersin odak noktası, yeni medyayla çağdaş sanat ilişkisi ve yeni teknolojilerin (web 2.0, sanal gerçeklik ortamları ve dijital medya) güzel sanatlar ve küratörlük alanında yolaçtığı değişimlerdir. Çağdaş sanatın 20. yüzyıl sonlarından 21. yüzyıla uzanan tarihi gözden geçirilecek, sanatçılar ve estetik anlayışı 20. yüzyılın başlarındaki belli başlı sanat akımlarıyla karşılaştırılacaktır. Öğrenciler hem klasik medya biçimlerinde hem de dijital teknolojilerin ortaya çıkmasıyla belirlenen ve çağdaş teknokültürler olgusunu doğuran yeni medya biçimlerinde görülen sanat pratikleri ve estetik değişimler konusunda derinlikli bir bakış açısı edineceklerdir.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 10.000
Prerequisite : -
Corequisite : -