Diller


Ders

ANTH 320 Maddi Kültür Select Term:
Bu ders, resimler, fotoğraflar, sanat eserleri, yiyecekler, giysiler gibi çeşitli nesnelerin farklı toplumsal, tarihsel ve siyasal bağlamlarda edindiği anlamları ve bu anlamların çeşitli toplumsal aktörler tarafından kullanılma ve müzakere edilme biçimlerini inceler. Özellikle geçmişle maddi kültür üzerinden ilişkilenme biçimlerimiz üzerinde durulacak olan bu derste ele alınacak sorular arasında şunlar vardır: Metalar ve diğer maddi kültür öğeleri salt insan ihtiyaçlarını mı karşılar, yoksa kullanıcıları hakkında kimi şeyleri açığa çıkaran semboller midir? Maddi kültür öğeleri toplumsal yapı ve adaletsizlik, değerler ve ahlak, ya da belirli tarihsel anlardaki değişim süreçleri üzerine nasıl bir ışık tutar? Maddi kültür geçmişin temsil edilmesi, hatırlanması ve unutulması yolunda nasıl kullanılıyor? ''Kültürel miras''ı ne oluşturur ve ona kim sahip çıkar? ''Kültürel miras'' nasıl korunur, sergilenir ve hatırlanır? ''Kültürel miras'' turizm bağlamında nasıl paketlenir, pazarlanır ve turizm maddi kültürün ve kültürel pratiklerin anlamını nasıl değiştirir?
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 6.000
Prerequisite : -
Corequisite : -