Diller


Ders

ANTH 340 Antropoloji, Toplumsal Cinsiyet ve Cinsellik Select Term:
Antropologlar 20. yüzyıl boyunca dünyanın farklı yerlerindeki toplumların toplumsal cinsiyet ve cinsellik kurgularındaki çeşitlilik üzerine çalışmışlardır. Toplumsal cinsiyet ve cinsellik anlayışının insanların kendilerine dair algılarını, dini inanç ve pratikleri, akrabalık ve aile kurgularını, devleti, ekonomik hayatı, kültürel pratikleri ve siyasal söylem ve pratikleri nasıl şekillendirdiğini araştırmak güncel antropolojinin merkezinde durmaktadır. Bu ders toplumsal cinsiyet ve cinselliğe dair antropolojik araştırmalar ve tartışmaları çeşitli okumalar, görseller ve etnografik filmler aracılığıyla ele alacaktır.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 6.000
Prerequisite : -
Corequisite : -