Diller


Ders

CONF 300 Çatışma Analizi ve Çözümü Select Term:
Bu ders çatışma analizi ve çözümü alanına giriş dersidir. Ders, öğrencileri çeşitli seviyelerdeki çatışmaların neden ve nasıl çıktığına, nasıl alevlendiğine, sonuçlarına, önlenme yöntemlerine ve olası yapıcı çözüm yöntemlerine dair kuram ve kavramlarla tanıştırır. Ders boyunca öğrenciler geçmiş ve güncel kişiler arası, gruplar arası, devlet içi ve devletler arası çatışma örneklerini tatışma imkanı bulacaklardır.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 6.000
Prerequisite : -
Corequisite : -