Diller


Ders

CULT 420 Bilim, Teknoloji ve Kültür Select Term:
Bu ders sosyal ve insani bilimlerden türeyen perspektif ve metodları kullanarak, bilim ve teknolojinin sosyal, kültürel ve kurumsal bağlamlarını inceler. Ders, bilim ve teknolojinin tarafsızlığı ve özerkliği hakkındaki varsayımları; doğal ve yapay arasındaki farkı; bilginin, uzmanlık ve otoritenin sosyal yapılanmasını ve insani değerler ile, bilim ve teknoloji arasındaki ilişkileri sorgular. Gerek, bilim ve teknoloji ile zaman ve mekanın organizasyonu arasındaki bağlantılar, gerekse birey hakkındaki değişen kavramsal yapılar, modernitenin ve postmodernitenin can alıcı boyutları olarak tartışılır.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 6.000
Prerequisite : -
Corequisite : -