Diller


Ders

ECON 323 Enerji ve Çevre Ekonomisi Select Term:
Bu dersin amacı enerji piyasaları ve çevre ekonomisine dair konularda analiz yapma, ilgili ekonomik modelleri anlama için gerekli beceri ve yöntemleri kazadırmaktır. Ders enerji piyasaları, enerji piyasalarında fiyatlama ve rekabet, enerji piyasalarında düzenleme, gelişmekte olan ülkelerde enerji piyasaları, çevre politikaları, piyasa aksaklığı, kamu politikaları ve çevre, doğal kaynakların etkin ve optimal kullanımı, ve iklim değişikliği gibi konuları içermektedir.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 6.000
Prerequisite : -
Corequisite : -