Diller


Ders

ECON 330 Endüstriyel Organizasyon Select Term:
Tam rekabet; tekel; fiyat ayrımcılığı; oligopol; homojen ve ayrık ürünler; stratejik davranış ve giriş engelleri; reklam; kalite; dikey ilişkiler; ağ etkileri; rekabet hukuku ve politikası.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 6.000
Prerequisite : -
Corequisite :