Diller


Ders

ECON 414 Uygulamalı Makroekonomi Select Term:
Gelişmiş ekonomilerde makroekonomik politika; gelişen ekonomilerin problemleri; uluslararası finansal sistem; gelişen ekonomilerde globalleşme ve makroekonomik politika; Avrupa ekonomik bütünleşmesi ve AB'nin gelişmesi; ekonomik ve yasal kuruluşlar, iş etiği; ekonomik performans değerlendirmesi.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 6.000
Prerequisite : -
Corequisite : -