Diller


Ders

ECON 423 Refah Devleti Ekonomisi Select Term:
Toplumsal adalet teorileri; refah devletinin kaynakları ve evrimi; toplumsal sigorta; nakdi yardımlar (işsizlik sigortası, sağlık sigortası, sakatlık (sakatlık sigortası, yoksulluk yardımı, emeklilik); nakit olmayan yardımlar (eğitim ve sağlık hizmetleri); hedefleme ve şartlı destek; refah devletinin finansmanı; güncel tartışmalar; Türkiye?de refah politikaları
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 6.000
Prerequisite : -
Corequisite : -