Diller


Ders

ECON 424 Refah ve Ekonomi Select Term:
Rekabetçi fiyat düzeninin işleyişi ve toplumsal refah özellikleri. Ekonomik adalet; kamusal mallar; toplumsal refah fonksiyonları; Arrow'un olanaksızlık teoremi; Sen'in Liberal paradoksu; oylama ve tercih toplama kuralları. Uygulama ve tartışma konu örnekleri: özelleştirme, savunma amaçlı harcanan ulusal kaynak miktarı.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 6.000
Prerequisite : -
Corequisite : -