Diller


Ders

ECON 425 Siyasal Ekonomi Üzerine Seminerler Select Term:
Siyasal karar süreçlerinin ekonomi kuramı yardımıyla incelenmesi. Öğretim üyesinin seçeceği bazı siyaset bilimi konuları derinlemesine işlenecektir.
SU Credits : 3
ECTS Credit : 6
Prerequisite : -
Corequisite : -