Diller


Ders

ECON 485 İleri Nicel Metodlar Select Term:
Lineer Cebir; olasılık teorisi, rassal değişkenler, dağılımlar, hipotez testi, asimtotik dağılım teorisi, tahmin Bu ders aynı anda lisansüstü seminer dersi olarak da sunulmaktadır, bkz. ECON 505
SU Credits : 4.000
ECTS Credit : 8.000
Prerequisite : -
Corequisite :