Diller


Ders

ECON 488 Eşleşme ve Piyasalar Select Term:
Kişilerin diğer kişiler veya birimlerle eşleşmesinin oyun kuramsal analizi; örnekler: evlilik, üniversite yerleştirme, istihdam, emlak piyasası. Rekabetçi işbirlikçi çözümler: varlık, çıkar sıralanmaları, çözüme varan usuller; stratejik özellikler; ihaleler, mekanizmalar; kurum ve piyasa tasarımı.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 6.000
Prerequisite : -
Corequisite : -