Diller


Ders

ECON 492 Türkiye Ekonomisi Üzerine Seminerler Select Term:
İthal ikamesi ve ihracaata yönelik değişik kalkınma stratejileri; Türkiye ekonomisinin değişik ve güncel sorunları (1923 den günümüze)
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 6.000
Prerequisite : -
Corequisite : -