Diller


Ders

HART 234 Sanatta Klasik Mitoloji Select Term:
Bu ders Yunan ve Roma mitolojisine giriş niteliğindedir. Dersin amacı öğrencilerin belli başlı mitolojik karakterler ve öyküler ile aşina olmalarını sağlamaktır. Yunan ve Roma tanrıları, tanrıçaları, kahramanları ve onların hikayeleri yüzyıllar boyunca sanatta, edebiyatta ve müzikte işlenmiş ve yorumlanmıştır. Bu ders farklı kültürel üretim yansımaları daha iyi anlamak isteyen öğrencilere sağlam bir temel kazandırmayı hedeflemektedir. Bu derste kuramdan ziyade karakterler ve hikayeler üzerinde durulacak, mitolojinin dini ve ritüel yönleri de göz ardı edilmeyecektir. Ovid’i temel alarak mitlerin görsel sanatlarda nasıl kullanıldığını keşfedeceğiz.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 6.000
Prerequisite : -
Corequisite : -