Diller


Ders

HART 293 Çağdaş Sanat Select Term:
Ders, dünyanın siyasi, sosyal ve teknolojik gelişmeleriyle birlikte 1960'lardan 1990 yılların sonuna kadar çağdaş sanatın ana akımlara genel bir bakış niteliğindedir. 1960lar/ 1970ler Amerikan ve Avrupa sanat hareketleri karşılaştırmalı ele alınacak, 1980ler Post-Modern dönem sanatı araştırılacaktır. Ders, daha sonra 1990lı yılların Global sanat uygulamaları, sanatsal ve sosyal gerçekler içinde yaşanan gelişmeleri, etkileri üzerinde duracaktır.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 6.000
Prerequisite : -
Corequisite : -