Diller


Ders

HART 392 Geçiş Dön.Sanatı: Rönesans'tan Erken Mod. Döneme Select Term:
17.yy Rönesans sonrası dönem ile19.yy erken modernizm arasında ortaya çıkmış olan sanat akımları ve bakış açılarının inceleneceği bu derste antireformist hareket, barok, rokoko, 18.yy aydınlanması ve görselliği 19.yy. deneysel akımları gibi konular, Dürer, Holbein, Bruegel, El Greco, Caravaggio, Velasquez, Rembrandt, Vermeer, Watteau, David gibi dönem sanatçıları ve yapıtları ele alınacaktır. .
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 6.000
Prerequisite : -
Corequisite : -