Diller


Ders

HART 444 Ulus İmgelemleri Select Term:
Bu ders görsel sanatların ve mimarinin milliyetçi ideolojiler dahilinde üstlendiği rolü ele almaktadır. Dersin ilk bölümü görsel betimleme, üslup, ikonografi ve sembolizm konularına bir giriş niteliğindedir. Antik Roma, Napolyon dönemi Avrupası, Sovyetler Birliği ve Nazi Almanyası üzerinden incelenecek örnekler ile karşılaştırmalı bir çalışma yapılacaktır. Dersin temeli bir ulusun kökeninin ya da kültürel bağlarının temsilcisi olarak algılanan resmi mimaride, kamusal anıtlarda ve dekoratif sanatlarda görülen temalara, söylemlere ve estetik sistemlere odaklanmaktadır: bunlar yeniden canlandırılan üsluplardan başlayarak (Gotik'den Rönesans'a, Bizans'tan Osmanlı'ya) tarihten, efsanelerden ve folklorden beslenen temalara ve biçemlere kadar geniş bir yelpazeyi kapsar. İşlenecek konular Orta Avrupa ve Balkanlar'dan vaka örnekleri üzerinde yoğunlaşmakla beraber İngiltere, Almanya, Fransa, Rusya ve Türkiye'de görsel sanatlar ve mimari alanında izlenen gelişmelerden de söz edilecektir.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 6.000
Prerequisite : -
Corequisite : -