Diller


Ders

HIST 331 Erken Dönem İslam Tarihi Select Term:
Bu ders İslâmiyetin doğuşundan Bağdat'ta Abbasî egemenliğinin sona erişine kadarki dönemde, İslâm uygarlığının ağırlık merkezini oluşturan alanlar üzerinde yoğunlaşır. Fütuhat, devletleşme ve sonra ademi merkezileşme gibi belli başlı siyasi süreç ve aşamaların kronolojik anlatımının ardından, toplum ve düşünce hayatının çeşitli yönleri daha yakından incelenecektir. İslâm tarihinde birlik ve çeşitlilik; dinî ilimlerin, hukukun, siyasal düşünce ve felsefenin gelişimi; toplumsal hiyerarşilerin teorisi ve pratiği; ekonomik hayat ve düşünce, ele alınacak konular arasındadır. Lisansüstü seviyesinde de alınabilen bu dersin ek okumaları ve gerekleri için, bkz HIST 531.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 6.000
Prerequisite : -
Corequisite : -