Diller


Ders

HUM 413 Batı Müziğinde Türler ve Stiller Select Term:
Bu ders, çağdaş küresel dünyanın baskın bir kültürel varlığı olarak, batı müziğini ''klasik'' ve ''popüler'' alanlarda ele almayı ve ''tür'' ve ''stil' kategorilerine organize ederek incelemeyi amaçlar. Konular, oluşumlarına göre en erken 18. yüzyıldan başlayarak ele alınacak fakat kendi tarihsel, sanatsal ve oluşsal bağlamları içinde değerlendirilecektir. ''Popüler Müzik'' ve ''Yüksek Sanat Müziği'' ilişkisi de bu çerçevede araştırılacaktır. Bu süreçte, önemli tarihsel/sosyal/politik olaylara bir tür üzerindeki etkileri açısından değinilecek olsa da, dersin ana amacı müzik dinleme becerisi edindirmek, müzik yoluyla algı ve odaklanma yetisini desteklemektir. Gündelik hayatlarımızda karşımıza çıkan, güncel müzik türlerinin karakteristik özelliklerini irdelenmesi hedeflenmektedir. Öğrencilerin müziğe eleştirel, bilinçli bir perspektiften bakabilmeleri, ve müziksel bilgi girişini doğru alanlara kanalize edebilmeleri öngörülmektedir.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 6.000
Prerequisite : -
Corequisite : -